Jungfrukusten på "Allt för sjön"

För åttonde året i rad presenteras det orörda området Jungfrukusten på mässan Allt för Sjön i Älvsjö.

Gävle brygga - Visit Gävle

Jungfrukusten blir mer och mer ett etablerat kustområde i Sverige och för omvärlden.
Jungfrukusten syftar på kuststräckan för landskapen Gästrikland & Hälsingland och sträcker sig cirka 20 mil, från Öregrund i söder till Höga Kusten i norr. Namnet Jungfrukusten kommer delvis från fyren Storjungfrun utanför Söderhamn, delvis från den jungfruliga kuststräckan efter Gästrike,- och Hälsingekusten.
Syftet med att delta på mässan är att:
- skapa kännedom om vårt område för besökare
- beskriva hur man når Jungfrukusten till sjöss och via land
- visa upp vad man som besökare kan uppleva på plats längs kuststräckan

För mer information, kontakta:
Nordanstigs kommun, Barbro Björklund, tel 070 – 690 89 60
Visit Glada Hudik, Per Hjärpsgård, tel 070-800 75 10
Söderhamns kommun, Carina Sjölin, tel 070 - 190 66 02
Gävle kommun, Maria Wallberg, tel 026-17 72 03
Jungfrukustens förening, Kalle Bylin, tel 070-396 99 96

Skärsö sjöbodar - Foto: Per-Erik Sjögren